Aktiviteter

Här finns information om Sjukvårdspartiet Gävleborgs aktiviteter såsom medlemsträffar, årsmöten och liknande.

Möten

Årsmöte
Gävle 15 Februari 2020.
Anmälan till 076- 833 78 30