Om Sjukvårdspartiet Gävleborg

Styrelse ledamöter

Ordförande, Henrik Olofsson
Vice, Kent Olsson
Sekreterare, Bernt Larsson
Kassör, Sven Åke Von Veh
Yvonne De Vinter
Birgitta Hildingsson
Lana Molberg

Revisorer

Joe Erikssson Glad
Ingrid Jonsson

Valberedning

Ingrid Öhman
Torbjörn hellström