Bli medlem i Sjukvårdspartiet Gävleborg

Medlem kan den bli som godkänner partiets stadgar och politiska program för utveckling av hälso- och sjukvården i Gävleborg. Medlemskap ger dig möjlighet att påverka direkt genom aktivt deltagande i partiets arbete, eller indirekt som stöd till partiet i dess arbete för bättre sjukvård, nära dig i Gävleborgs län.

Välkommen att bli medlem i partiet, ditt engagemang och medlemskap är viktigt för oss.

Medlemsavgift 150 kr, studerande/pensionär 50 kr
10% går till Läkare utan gränser.
Medlem bg 5588-9869

ansökan skickas till
SJUKVÅRDSPARTIET  GÄVLEBORG
Lillängsvägen 22
811 60 SANDVIKEN

Ansökan om medlemskap

Söker medlemskap för, namn
E-post
Telefon
Meddelande