Tre snabba frågor till dig som besökare

Ditt namn
E-post
1 Hur länge vill du vänta på akuten?2 Hur viktigt är närheten till akutsjukvård för er familj?3 Hur viktigt är det att Läkaren träffar de patienter som man bedömer vara på väg mot livets slut ?4 Vilken är din viktigaste sjukvårdsfråga?