Henrik Olofsson, Bollnäs

Regionråd i opposition
Ledamot Regionfullmäktige
Ledamot Regionstyrelsen
Ledamot Personalutskottet

Yvonne De Vinter, Kilafors

Ledamot Regionfullmäktige
Ersättare Regionstyrelsen
Ledamot Fastighetsutskottet
Gruppledare
Ledamot Valberedningen

Birgitta Hildingsson, Söderhamn

Ledamot region fullmäktige
Ledamot patientnämnden
Vice gruppledare
Vice i Valberedningen

Bernt Larsson, Hudiksvall

Ersättare Regionfullmäktige
Ledamot i Viltförvaltningsdelegationen
Ledamot i Hållbarhetsnämnden

Mike Kepsy, Falun

Förvaltningsrätten Falun

Ulrika Rosenqvist, Bollnäs

Ersättare i Regionfullmäktige

Malin Wilhelmsson, Bollnäs

Ersättare i Regionfullmäktige

Kent Olsson, Hofors

Ledamot Hälso och sjukvårdsnämnden

Fredrik Röjd, Färila

Ledamot i styrelsen för Folktandvården Gävleborg AB
Ersättare i Kultur och kompetensnämnden

Patric Norrå, Gävle

Nämndeman Fastighetsdomstolen
Ledamot i styrelsen för Folkteatern

Ingrid Jonsson, Bollnäs

Revisor Region Gävleborg

Anna Brandt

Politisk sekreterare

Tony Nordh, Bollnäs

Hovrätten Nedre Norrland

Per Åslund, Hofors

Nämndeman Förvaltningsrätten Falun

Håkan Krantz, Uppsala

Etikprövningsnämnden Uppsala