Ta parti för sjukvården den 11 sep 2022

Styrelseledamöter

Ordförande, Henrik Olofsson
Vice, Fredrik Röjd
Sekreterare, Bernt Larsson
Kassör, Birgitta Hildingsson
Ledamot, Kent Olsson
Ledamot, Anna Smith, Yvonne de Winter, Håkan Krantz, Sven-Åke Von veh och Emelie Lindberg

Revisorer

Ingrid Jonsson
Anette Thoren

Valberedning

Tony Nord
Kent Olsson
Joe Eriksson Glad

SJUKVÅRDSPARTIET GÄVLEBORG
Pipgränd 14, 1001
826 35 Söderhamn
Telefon: 070-32 66 297
Mail: info@svg.nu

Orgnr: 886501-3661