Ta parti för sjukvården

För en bättre sjukvård

Sjukvårdspartiet Gävleborg bildades år 2001 i Bollnäs, Gävleborgs län. I valet 2002 vann partiet fem mandat i landstingsfullmäktige, år 2006 fem mandat och 2010 fyra mandat.

I valet 2014 vann Sjukvårdspartiet sex mandat vilket innebär att partiet fick fler mandat än både KD och FP i landstingsfullmäktige. Partiets omedelbara målsättning vid bildandet var att vinna mandat i landstingsfullmäktige i Gävleborgs landsting och tillsammans bilda en ny politisk majoritet för att stoppa nedmonteringen av akutsjukvården vid sjukhuset i Bollnäs. Tidigare hade akutsjukhusen i Söderhamn och Sandviken stängts utan att utlovade kostnadsreduceringar kunnat redovisas. Det visade sig däremot att sjukvårdskostnaderna ökade i landstinget Gävleborg efter nedmonteringen av sjukhusen.

Läs mer om oss

Aktuell politik

Hälso- och sjukvårdens utveckling är fortfarande väljarnas viktigaste fråga. Denna prioritering gör det svenska folket. Samtidigt som den konkreta sjukvården får högt betyg har kritiken av ledarskapet blivit allt skarpare. Ledningen och därmed ledarskapets kompetens ifrågasätts när den nära sjukvården inte kan upprätthållas vid såväl sjukhus som hälsocentraler.

Läs vårt valprogram

Bli medlem

Medlem kan den bli som godkänner partiets stadgar och politiska program för utveckling av hälso- och sjukvården i Gävleborg. Medlemskap ger dig möjlighet att påverka direkt genom aktivt deltagande i partiets arbete, eller indirekt som stöd till partiet i dess arbete för bättre sjukvård, nära dig i Gävleborgs län.

Bli medlem du också
Styrelse

Ordförande:
Fredrik Röjd

Vice ordförande:
Anna Brandt

Kassör:
Anna Smith

Sekreterare:
Bernt Larsson

Ledamot:
Vakant

Revisor:
Mikael Sigvardsson och Ingrid Jonsson

Valberedning:
Tony Nordh och Sven-Åke Von veh

Länkar

Sjukvårdspartiet Dalarna
www.dalarnassjukvardsparti.se 

Sjukvårdspartiet Värmland
www.siv.nu

Sjukvårdspartiet Västernorrland
www.sjukvardspartiet.se

Sjukvårdspartiet i Jönköping
www.sjukvardspartietjkpglan.se

Sjukvårdspartiet Norrbotten
www.sjukvardspartiet.nu

SJUKVÅRDSPARTIET GÄVLEBORG
Västra Ångsäter 35
827 93 Ljusdal
Telefon: 070-32 66 297
Mail: info@svg.nu

Orgnr: 886501-3661
Producerad av