Ta parti för sjukvården

Medlemsbrev No 6   2018

Till alla medlemmar

Valframgången uteblev
Region/landstingsvalet 2018 medförde ingen valframgång. Vårt parti väntas få 5 mandat med 7% väljarstöd. Nu väntar ev kartellförhandlingar och nomineringar till uppdrag. Vi, SVG kan med kartell samarbete erhålla följande uppdrag.

Därmed uppmanar Styrelsen till nominering till följande uppdrag i Region Gävleborg:
• Ordinarie ledamot i Regionstyrelsen
• Ersättare ledamot i Regionstyrelsen
• Ordinarie ledamot i Hälso och Sjukvårdsnämnden
• Ersättare ledamot i Hälso och Sjukvårdsnämnden
• Regionråd

Till uppdrag som ovan är alla länsbor valbara.

Nominering sker till undertecknad genom brev eller mail. Inkommet material hanteras av styrelsen inför diskussion i den valda partigruppen, övriga uppdrag som kan vara aktuella vid en kartellbildning presenteras er snarast och hanteras av styrelse och partigrupp.

Observera att nominering är inget val eller tävling. Syftet är att ta fram intresserade kandidater till olika uppdrag inför val i Region Gävleborg. Välkomna till nominering till uppdrag 2019-2022

De nominerade ska vara tillfrågade om de vill sitta i styrelse/nämnder. Adresser för nominering är Stig Zettlin: Hagelgatan 54 80275 Gävle  mail: stig.zettlin@regiongavleborg.se tel:070/2496477

Nomineringar ska vara undertecknade av den som nominerar. Sista dag för nominering är 30/9 2018

Bästa Partihälsning
Stig Zettlin Ordförande

Medlemsbrev No 5  2018

Till alla medlemmar i Sjukvårdspartiet Gävleborg:

INBJUDAN TILL VALVAKA
Härmed inbjudes alla medlemmar i partiet till Valvaka 2018. Valvakan genomförs på Clarion hotell  Winn i GÄVLE. Valvakan inleds kl 19.00 med samling, därefter gemensam middag kl 20.00 senare valvaka via media och mingel.( Vänligen välj en varmrätt från menyn och skriv med det i ditt deltagande, tack)

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Deltagande och eventuella behov av logi eller särskild kost mm. Meddelas till Anna Brandt så fort som möjligt dock senast 29/8! Tel: 070/6625339 el mail: anna.brandt@regiongavleborg.se

Väl mött på Valvakan den 9/9 2018
Jan Näsholm, Valledare

Medlemsbrevet  nr 3 2018

Sjukvårdspartiet har nu genomfört sitt årsmöte , vi har haft två Kandidatmöten med våra nya kandidater liksom för de som vart med sedan tidigare. Vi har haft både dessa möten i Gävle och nr 3 blir nu den 26 Maj i Bollnäs. Sjukvårdspartiet har fastställt sitt valprogram och valarbetet har dragit igång lite smått. Sjukvårdspartiet lägger  ut många av våra aktiviteter på FACEBOOK  och där kan ni enkelt följa oss och naturligtvis även via vår hemsida.

Vi har fast lagt en valplan som är ett ytterst levande dokument där vi fyller på med nya arrangemang och aktiviteter där vi kommer delta. Vet du som medlem av något som vi borde vara delaktig i så vänd dig till vår valledare Jan Näsholm. Vid senaste Regionfullmäktige så hade vi ett flertal motioner uppe som samtliga blev avslagan el besvarade , men debatten var mycket givande och visade att det finns skillnader mellan partierna i Region Gävleborg.

Vår motion om att höja lönerna för  sjuksköterskorna  blev avslagen av alla andra partier och det kommer vi föra debatt om i media.
Vi närmar oss nu en sommar efter den långa snöiga vintern och jag hoppas nu att vi alla kan hjälpas åt i stort som smått i valrörelsen.  Vill du hjälpa till i valstugan i Bollnäs, Gävle, el Hudiksvall hör av dig till Valledaren. Vill du vara med oss i valrörelsen, du kan göra  vad du orkar och vill göra allas insatser är viktiga.

Sjukvården står inför och är i stort behov av personal och att vi får upp sjukvårdsproduktionen då körerna växer och vi har över 60 vårdplatser stängda.

Detta får stora påverkningar för  vår vårdpersonal då köerna till sjukvården ständigt ökar och de får kämpa så hårt för att orka ge den vård som befolkningen har rätt till.

Du  är  som medlem viktig för oss så vill du hjälpa till att sprida vårt budskap hör av dig till oss  så kan du få foldrar att dela ut och värva medlemmar och ditt engagemang är viktigt för att vi ska få det  bra parti som vi har .

Medlemsbrev nr 2 2018

Det är mycket på gång nu i Sjukvårdspartiet Gävleborg. Snart, den 17/3 blir det Årsmöte, då skall valprogram antas och vallista fastställas. Ny styrelse ska väljas och plan för partiets valframgång den 9 September behandlas. Årsmötet genomförs som tidigare meddelats den 17/3 med start kl. 13.00. Partiet bjuder på lunch och sedan kaffe. Lunch från kl. 12.00.

Plats: Scandic Väst Gävle. Anmäl deltagande till Sven-Åke von Veh   tel:070/5521199 el mail:sven-ake.von.veh@regiongavleborg.se

Sedan den ½ 2018 arbetar Anna Brandt som politisk sekreterare för Sjukvårdpartiet Gävleborg med 50% tjänstgöringsgrad.Vi hälsar henne välkommen! Annas tjänsteadress och tel.nr är:  Regionkontoret Rektorsgatan 1   80188 Gävle. 070/6625339 och här kommer en kort presentation med bild och allt.

Hejsan!
Jag heter Anna Brandt är 37 år och bor med min familj i Gävle. Jag har arbetat mestadels inom skolans värld tidigare så detta blir något helt nytt för mig! Ska bli väldigt spännande!

Vi träffas väl på årsmötet. Alla välkomna!
Stig Zettlin Ordförande SVG

Medlemsbrev december 2017

Det lackar mot jul, och här kommer årets sista medlemsbrev. Även om året har varit turbulent så har Sjukvårdpartiet klarat sitt uppdrag väl. Vi har varit väldigt aktiva i regionfullmäktige med ett antal motioner och interpellationer som gett debatter med majoriteten om viktiga frågor, vindkraft, hyrläkarproblemet, framtidsbygget m.m. Vi har sedan en tid nytt regionråd Henrik Olofsson, och han har presenterats sig i tidigare information. Henrik har varit väldigt aktiv i debatterna med majoriteten.

Eftersom Jenny Viklund vår politiske sekreterare slutade så har Jan Näsholm vår vice ordförande fått axla hennes mantel. Vi söker nu en ny politisk sekreterare, och ett antal ansökningar har kommit in. Vi hoppas att ha en ny sekreterare på plats ½ 2018.

Vidare har Sven-Åke von Veh tagit hand om det administrativa sekreterare jobbet och dessutom har nu blivit ansvarig för vår hemsida som nu är uppdaterad www.svg.nu. Vi har också annonserat i lokalpressen efter kadidater till nästa års val, känner du dig manad att ta parti för sjukvården så kan du göra det på vår hemsida, vi behöver engagerade personer som kan ställa upp valet.

Ja när vi talar om valet så kan vi meddela att vi är i full gång med planering inför 2018, vi kommer att satsa stort och partiet kommer att synas det kan vi lova. Vi har bl.a. införskaffat en ambulans som vi kommer att använda som turnebil vid olika event runt om i länet.

Under hösten har vi också haft två kampanjer en i   Hudiksvall en i Bollnäs. Den i Hudiksvall hade temat ”Rädda Hudiksvalls Sjukhus” 18 000 foldrar sändes ut i hela Hudiksvalls Kommun. Även 12 000 hushåll i Bollnäs Kommun där distribueras ett liknande budskap i dagarna. Från Hudiksvall fick vi ett enormt bra gensvar samt 6 nya medlemmar, majoriteten i fullmäktige blev enbart upprörda.

Som sagt nu lackar det mot jul och vi alla får en välbehövlig vila samt gemenskap med nära och kära. Från oss alla till er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Sjukvårdspartiet Gävleborg Stig Zettlin Ordförande 2017 '

Medlemsbrev april 2017

Påsken närmar sig med stormsteg och solen lyser äntligen över detta karga land. Hemma har lammen börjat födas och det bräks både här och där, detta är en underbar tid tycker jag.

Region Gävleborg
Stängningen av förlossningen i Hudiksvall har avblåsts och helt plötsligt ska allt fungera som vanligt. Med tanke på bristen på personal och då framförallt barnmorskor ter det sig konstigt hur det helt plötsligt kan fungera. Genom Vårdförbundet i Gävleborg har vi fått veta att 5 barnmorskor sagt upp sig i Gävle och avslutar sina anställningar före sommaren. Till detta går en sjuksköterska i pension och en slutar i Gävle. Det säger sig självt att förlossningen i Gävle inte skulle klara av Hälsinglands förlossningar också. I Hudiksvall på förlossningen är personalen missnöjda och känner sig överkörda, på förlossningen i Gävle fick personalen veta om stängningen i Hudiksvall genom media så de är med fog också missnöjda. Än en gång kör Region Gävleborg över sina anställda, fattar konstiga beslut över deras huvuden och framförallt – de fattar fel beslut!

I och med oron för förlossningen i Hudiksvall samt oron över vad majoriteten tänker angående Hudiksvalls sjukhus framtid i stort kommer Sjukvårdspartiet Gävleborg tillsammans med övriga partier i Samverkan Gävleborg (M, L & KD) att anordna ett offentligt samtal/en debatt i Hudiksvall i slutet av april. Där hoppas vi kunna lyfta frågorna som finns angående Hudiksvalls sjukhus, ska det få finnas kvar och i sådant fall i vilken form. Förhoppningsvis kommer majoritetens politiker och ger oss trovärdiga svar. Dessutom önskar vi att allmänheten kommer och ställer sina frågor. Datum kommer att läggas ut på hemsidan (www.svg.nu) när allt är bokat och klart.

Regionens städning
Som ni säkert läst i media så har Region Gävleborg bestämt sig för att säga upp avtalet med ISS då de inte klarar av regionens städkrav. Detta är något som partiets blivande regionråd, Henrik Olofsson påtalat många gånger de senaste åren. Han har ifrågasatt städningen som utförts och frågat regionen när det är dags att sätta stopp för den undermåliga städningen. Vi har inte fått några svar utan fick veta via media att avtalet helt plötsligt sagts upp. ISS har begärt miljonbelopp i skadestånd av Region Gävleborg för brutet avtal och hur det går med detta får vi återkomma till när vi vet mer. ISS ska städa regionens lokaler fram till augusti 2017 och vi får hoppas att de gör sitt jobb. Efter augusti är det tänkt att bolaget som skötte städningen före ISS, COOR ska ta över.

Partiets verksamhet
Förutom debatten/offentliga samtalet vi ska ha i Hudiksvall kommer vi även att ha gruppdagar 11-12 maj i Hudiksvall där vi ska diskutera budget, valplanering, träffa medborgare samt ha grupp- och styrelsemöte. Arbetsutskottet har tagit fram annonser som ska användas framöver och bestämt att en påminnelse ska gå ut till alla medlemmar som inte betalat medlemsavgiften. Arbetet med partiets budget pågår för fullt och vi återkommer så snart vi fått ett färdigt resultat, vi kan i alla fall konstatera att det finns många områden där ökade satsningar behövs. Debattartiklar produceras och följande områden kommer att belysas framöver: Den försvunna primärvården, där vi visar på den stora bristen av läkare och sjuksköterskor som råder, sommarstängda hälsocentraler mm. Regionens ekonomi som inte är den bästa. Divisionerna som inte fungerar, vi vill förändra hur Region Gävleborgs verksamheter är uppbyggda.
Interpellationer och motioner skrivs för fullt och de handlar bland annat om regionens vindkraftverk, integrerad städning, trygghetsplatser på sjukhusen samt hospice.

HJÄLP OSS BLI FLER MEDLEMMAR; VÄRVA NÄRA OCH KÄRA, VÄNNER OCH BEKANTA!
Glad Påsk till er alla!

/ Jenny Viklund (politisk sekreterare SVG)

Medlemsbrev mars 2017

Igår var jag, Jenny Viklund ute i trädgården och krattade löv i strålande solsken, idag yr snön utanför fönstret. Jag antar och hoppas att det är våren som är på frammarsch.

Information från partiet
Partiet hade årsmöte den 11 mars 2017. Där valdes en ny styrelse och ett nytt regionråd, Henrik Olofsson. Henrik kommer att efterträda Stig Zettlin under våren 2017 och vi hälsar honom varmt välkommen på sitt nya uppdrag. Partiet avtackade även Sven Åke Zakrisson samt Claes Norrå för lång och trogen tjänst med livslångt medlemskap och blommor. Stina Johansson avtackades med blommor för sitt år som ledamot i styrelsen.

Region Gävleborg
Inom regionen är det många aktuella frågor just nu och jag ger en kort beskrivning av några heta ämnen nedan. Region Gävleborg planerar att stänga förlossningen i Hudikvall under några veckor i sommar på grund av personalbrist. Att verksamheter tvingas stänga ned under semesterperioden är tyvärr inget nytt och innebär så klart många saker. Framförallt innebär det en stor oro för havande kvinnor och dess anhöriga som förväntas föda barn under denna period och som bor i Hälsingland. Det blir avsevärt längre till sjukvården och vid eventuella komplikationer eller snabba förlossningar kan det äventyra patientsäkerheten. För personalen i Gävle kommer det antagligen att innebära ökad arbetsbörda vilket i sin tur kan leda till ohälsa, sjukskrivning och uppsägningar. Partiet planerar en debatt och medborgardialog i Hudiksvall kring detta tillsammans med Samverkan Gävleborg (M, L & KD).

Politikerskola
Då anmälningarna till politikerskolan inte varit så många så har vi bestämt att vänta till hösten med att köra igång. Vi kommer fram till dess att ta fram en mer utförlig kursplan och gå ut mer aktivt för att få in fler anmälningar. Politikerskolan är tänkt att locka yngre medlemmar/blivande medlemmar som är intresserade av att lära sig hur politiken fungerar och vill ta uppdrag framöver.

Primärvårdskrisen
Krisen inom primärvården tycks tyvärr fortsätta och det saknas fortfarande en stor mängd läkare samt annan personal på länets hälsocentraler. På sista Hälso- och sjukvårdsnämnden fick vi träffa Hofors hälsocentrals nye verksamhetschef, Elias Wakie som gav en nulägesrapport. Enligt honom ser det ljust ut och personalen har framtidshopp. De arbetar för att få hyrläkare som är mer regelbundet återkommande och de har även fått in fler sjuksköterskor. Det återstår mycket arbete och vi i nämnden har egentligen inte mycket information om vad som pågår eller hur hela upplägget är tänkt. Rörande länets övriga hälsocentraler som har problem så vet vi inte heller där vad som är tänkt att hända. Däremot vet vi att flera hälsocentraler kommer att samarbeta under sommaren. Detta innebär att en hälsocentrals patienter blir hänvisade till en annan under några semesterveckor och sedan byter de, detta för att personalen ska kunna ta semester.

Läkare slår larm
I media under helgen kunde vi läsa att ca 330 läkare med Läkarfacket bakom sig gått ut med en varning om att patientsäkerheten är hotad. Vårdplatserna räcker inte till vilket resulterat i trängsel på akutmottagningarna, överbeläggningar och korridorvård. Detta är något vi i Sjukvårdspartiet Gävleborg uppmärksammat flera gånger och försökt få till diskussioner om med majoriteten (S, C, MP, V), dock utan resultat än så länge. I och med att läkarna larmar så kanske det äntligen kommer upp på agendan även hos majoriteten. Vi fortsätter följa detta och återkommer med information så fort vi vet mer.

Informationsmöte/medlemsträff
Partiet hade informationsmöte/medlemsträff i Gävle på sjukhuset den 20 februari och det blev ett bra möte med ca 8 deltagare. Kommande aktiviteter för medlemmar och intresserade kommer att finnas på hemsidan, www.svg.nu

HJÄLP OSS BLI FLER MEDLEMMAR; VÄRVA NÄRA OCH KÄRA, VÄNNER OCH BEKANTA!
Jag önskar alla medlemmar en solig vår/ Jenny Viklund

Medlemsbrev januari 2017

Julen är över och det känns lite tråkigt tycker jag, vi får hoppas att våren dyker upp snart med sol och värme. Det politiska arbetet har startat upp med full fart och mötena avlöser varandra i rask takt.

Storregionbildning
Som ni kanske redan vet blev bildandet av storregioner inte av vilket vi ser som mycket positivt. Resultatet av arbetet blev för vår egen del givande då vi skapade ett samarbete med övriga vårdpartier i den så kallade ”Region Svealand” där vi skulle ha ingått. Vår förhoppning är att detta samarbete kan fortsätta även i framtiden och kanske ge oss nya idéer, fler vårdpartier i landet samt fungera som ett bollplank. Samarbetet kan även innebära gemensamma kampanjer eller liknande som kommer att gynna alla våra partier.

På G just nu i partiet
Vi arbetar på med verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt allt annat inför årsmötet den 11 mars. Nomineringar ska in från er medlemmar och valberedningen ska sedan ge förslag på ny styrelse. Vi har haft årets första gruppmöte, styrelsemöte samt Regionstyrelse och härnäst står nämnderna på tur för årets första sammanträden.
Partiet kommer också att bjuda in till politikerskola under våren som kommer att innehålla mycket matnyttigt för alla som är intresserade av att eventuellt ta uppdrag åt partiet framöver. Inbjudan till politikerskolan kommer att skickas ut separat inom en snar framtid och du är varmt välkommen att anmäla ditt intresse.

Primärvårdskrisen
Krisen inom primärvården tycks tyvärr fortsätta och det saknas fortfarande en stor mängd läkare samt annan personal på länets hälsocentraler. Hur det går på Hofors HC vet vi inte ännu men vi hoppas på mer information om läget på kommande hälso- och sjukvårdsnämnd.

Informationsmöte/medlemsträff
Partiet hade informationsmöte/medlemsträff i Söderhamn den 10 januari och det blev ett lyckat möte med ca 15 deltagare. Diskussionerna runt sjukvården i länet blev intressanta och vi hoppas att vi lyckats nå några nya medlemmar som vill stötta oss i arbetet för en väl fungerande hälso- och sjukvård. Kommande informationsmöte/medlemsträff är i Gävle den 20 februari, information om detta kommer ut på hemsidan.

HJÄLP OSS BLI FLER MEDLEMMAR; VÄRVA NÄRA OCH KÄRA, VÄNNER OCH BEKANTA!
Jag önskar alla medlemmar en fin vårvinter/ Jenny Viklund

SJUKVÅRDSPARTIET GÄVLEBORG
Västra Ångsäter 35
827 93 Ljusdal
Telefon: 070-32 66 297
Mail: info@svg.nu

Orgnr: 886501-3661
Producerad av