Ta parti för sjukvården den 11 sep 2022

Våra uppdrag

Yvonne De Winter, Kilafors

Ledamot Regionfullmäktige
Ersättare Regionstyrelsen
Ledamot Fastighetsutskottet
Gruppledare
Ledamot Valberedningen

Astrid Edlund, Ljusdal

Ersättare Regionfullmäktige

Fredrik Röjd, Färila

Ledamot i styrelsen för Folktandvården Gävleborg AB
Ersättare i Kultur och kompetensnämnden

Bernt Larsson, Hudiksvall

Ersättare Regionfullmäktige
Ledamot i Viltförvaltningsdelegationen
Ledamot i Hållbarhetsnämnden

Henrik Olofsson, Bollnäs

Regionråd Opposition.
Ledamot Regionstyrelsen.
Ledamot Regionfullmäktige.
Ledamot Krisledningsnämnd.
Ersättare Fastighets- ,miljö- och teknikutskott.

Kent Olsson, Hofors

Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ersättare i Regionfullmäktige.

Tony Nord, Bollnäs

Juryman 2 gruppen

Håkan Krantz, Söderhamn

Etikprövningsnämnden Uppsala. Ledamot Demokratiberedningen.

Patric Norrå, Gävle

Nämndeman Fastighetsdomstolen
Ledamot i styrelsen för Folkteatern. Ersättare i Regionfullmäktige.

Ingrid Jonsson, Bollnäs

Revisor Region Gävleborg

Anna Brandt, Gävle

Politisk sekreterare
Partisekreterare och Förvaltningsrätten Falun.

SJUKVÅRDSPARTIET GÄVLEBORG
Pipgränd 14, 1001
826 35 Söderhamn
Telefon: 070-32 66 297
Mail: info@svg.nu

Orgnr: 886501-3661
Producerad av