Ta parti för sjukvården

Våra uppdrag

Anna Brandt, Gävle

Ledamot arkiv Gävleborg, Nämndeman Förvaltningsrätten i Falun, Politisk sekreterare.

Torsten Hellström, 
Ljusdal

ledamot Patientnämnden

Marie-Louise Hellström,
Ljusdal

ledamot regionfullmäktige, ledamot demokratiberedning, ersättare i Länets funktionshinderråd

Birgitta Hildingsson,
Söderhamn

ersättare regionfullmäktige

Ingrid Jonsson

ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Håkan Krantz,
Söderhamn

1:e ersättare regionfullmäktige, ledamot Viltförvaltningsdelegationen

Bernt Larsson, Gnarp

ledamot Hållbarhetsnämnden

Henrik Olofsson,
Bollnäs 

regionråd, ledamot i regionfullmäktige, ersättare Fastighets-, teknik och teknikutskott, ledamot Krisledningsnämnd, ordförande Hälsovalsutskott, ägarombud Folktandvården Gävleborg AB, ledamot i regionfullmäktige, ledamot i regionsstyrelsen, ersättare i regionfullmäktiges valberedning, ledamot i Region Gävleborgs pensionärsråd.

Kent Olsson, Hofors

ersättare i regionfullmäktige, ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hans Rodin, Vallsta

ersättare i Demokratiberedning

Fredrik Röjd, Färila

ledamot i regionfullmäktige, gruppledare, ledamot i regionfullmäktiges valberedning, vice ordförande i Kultur- och kompetensnämnden, vice ordförande Folktandvården Gävleborg AB. 

Micael Sigvardsson, 
Vallsta

ersättare i regionfullmäktige

Anna Smith, Ljusdal

ledamot i regionfullmäktige, ersättare i Kultur- och kompetensnämnden.

Sven-Åke Von Veh,
Bollnäs

ledamot i stiftelsen Hälsinglands museum, ersättare Patientnämnden.

SJUKVÅRDSPARTIET GÄVLEBORG
Västra Ångsäter 35
827 93 Ljusdal
Telefon: 070-32 66 297
Mail: info@svg.nu

Orgnr: 886501-3661
Producerad av